Filters

Okumidori

24 products

Showing 1 - 24 of 24 products
View
KU003 Tomizawa Tea Garden: 2023 Kabusecha Okumidori 単03 かぶせ茶  おくみどりKU003 Tomizawa Tea Garden: 2022 Kabusecha Okumidori 単03 かぶせ茶 おくみどり - Yunomi.life
Sueyoshi Tea Atelier #002: 2022 "Furusato no Hana" Okumidori Fukamushi Kabusecha from Kagoshima 末吉銘茶 郷里の華 奥みどり - Yunomi.lifeSueyoshi Tea Atelier #002: 2024 "Furusato no Hana" Okumidori Fukamushi Kabusecha from Kagoshima 末吉銘茶 郷里の華 奥みどり
Nakai Tea Farm: Uji Matcha Seisho (Okumidori) Standard Ceremonial Grade, Wazuka, Kyoto - Yunomi.life
Cultivar Comparison (10g x 10 types): Azuma Tea Garden Stone Milled Matcha Sampler (Standard Ceremonial Grade) - Yunomi.lifeCultivar Comparison (10g x 10 types): Azuma Tea Garden Stone Milled Matcha Sampler (Standard Ceremonial Grade)
Kanoyama - Okumidori Cultivar Uji Matcha, Naturally Grown by Azuma Tea Garden, Standard Ceremonial Grade 伊の山Azuma Tea Garden: "Kanoyama" - Matcha Cultivar Series Okumidori, Standard Ceremonial Grade 伊の山 - Yunomi.life
Sueyoshi Tea Atelier #004: 2023 Okumidori Kabusecha (Bocha) Deep Steamed Stem Tea from Kagoshima 末吉銘茶 郷里の華 奥みどり 棒茶Sueyoshi Tea Atelier #004: 2022 Okumidori Kabusecha (Bocha) Deep Steamed Stem Tea from Kagoshima 末吉銘茶 郷里の華 奥みどり 棒茶 - Yunomi.life
Chiyonoen Tea Garden: #13 Mountain-Grown Yame Gyokuro, Heritage Grade 伝統本玉露Chiyonoen Tea Garden: #13 Mountain-Grown Yame Gyokuro, Heritage Grade 伝統本玉露
Chiyonoen Tea Garden: #14 Mountain-Grown Yame Gyokuro, Premium 高級玉露Chiyonoen Tea Garden: #14 Mountain-Grown Yame Gyokuro, Premium 高級玉露 - Yunomi.life
Chiyonoen Tea Garden #02: Yame Sencha Okumidori - Mountain Grown Single Cultivar Green Tea おくみどりChiyonoen Tea Garden #02: 2022 Mountain-Grown Single Cultivar Sencha, Okumidori おくみどり - Yunomi.life
Shogyokuen: Tencha Green Tea Leaves Okumidori Single Cultivar - Yunomi.lifeShogyokuen: Tencha Green Tea Leaves Okumidori Single Cultivar - Yunomi.life
Miyazaki Sabou MY03: Kamairicha Green Tea - Okumidori Single Cultivar - Yunomi.lifeMiyazaki Sabou MY03: Kamairicha Green Tea - Okumidori Single Cultivar - Yunomi.life
Kuma Tea Garden: Yame Oboro Matcha, Single Estate (Okumidori), Heritage Grade - Yunomi.lifeKuma Tea Garden: Yame Oboro Matcha, Single Estate (Okumidori), Heritage Grade - Yunomi.life
Azuma Tea Garden: Sencha Okumidori, Kyoto Single Cultivar Green TeaAzuma Tea Garden: Sencha Okumidori, Kyoto Single Cultivar Green Tea - Yunomi.life
Ipponmatsu - Organic Okumidori Cultivar Uji Matcha by Azuma Tea Garden, Standard Ceremonial Grade 一本松Azuma Tea Garden: "Ipponmatsu" - Matcha Cultivar Series Organic Okumidori, Standard Ceremonial Grade - Yunomi.life
Kiroku Tea Garden: Okumidori Roasted Spring Tencha Amehojicha, The Sweet Roast 喜六茶園 飴ほうじ茶Kiroku Tea Garden: Okumidori Roasted Spring Tencha Amehojicha, The Sweet Roast 喜六茶園 飴ほうじ茶 - Yunomi.life
Wazuka no Mukashi - Gokou Cultivar Matcha, Naturally Grown by Azuma Tea Garden, Standard Ceremonial Grade 和束の昔Azuma Tea Garden: "Wazuka no mukashi" Matcha Cultivar Series Gokou, Standard Ceremonial Grade 和束の昔 - Yunomi.life
Obubu Matcha: Okumidori Cultivar (25g) from Wazuka, Kyoto. - Yunomi.life
Chiyonoen Tea Garden: #31 Mountain-Grown Yame Gyokuro Shira-ore (Karigane Stem Tea) 玉露白折Chiyonoen Tea Garden: #14 Mountain-Grown Yame Gyokuro, Premium 高級玉露 - Yunomi.life
Yokota Tea Garden: 2024 Sayamacha Okumidori Fukamushicha おくみどりYokota Tea Garden: 2022 Sayamacha Okumidori Fukamushicha おくみどり - Yunomi.life
Azuma Tea Garden: Kyoto Oolong Tea, Single Cultivar OkumidoriAzuma Tea Garden: Kyoto Oolong Tea, Single Cultivar Okumidori
Choose options
Chakouan H858: Ureshino Green Tea Select, Mai 嬉野 美撰  舞Chakouan H858: 2022 Ureshino Green Tea Select, Mai 嬉野 美撰 舞 - Yunomi.life
Kurihara Tea #27: Yame Sencha Okumidori, Single Cultivar no
Choose options
Obubu KY025 - 5 matcha cultivar sampler set (Gokou, Meiryoku, Uji Hikari, Samidori, Okumidori)Cultivar Comparison: Obubu Tea - 4 matcha cultivar set (Gokou, Uji Hikari, Samidori, Okumidori) - Yunomi.life
Kiroku Tea Garden: Single Cultivar Okumidori Matcha from Wazuka, Kyoto - Yunomi.lifeKiroku Tea Garden: Single Cultivar Okumidori Matcha from Wazuka, Kyoto - Yunomi.life

Recently viewed