Yamecha black tea by the Kurihara family

black teaKurihara Tea Farm

Akio Kurihara-san’s tea field during the rainy season

FukuokaKurihara Tea Farm